pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BACAK AĞRISIYLA KARAKTERİZE AKUT AORT DİSEKSİYONU
FERİDE SİNEM AKGÜN, MUHAMMET GÖKHAN TURTAY, OLCAY MURAT DİŞLİ, HAKAN OĞUZTÜRK, METİN DOĞAN

Amaç: Klasik olarak aort diseksiyonu ani, şiddetli, yırtıcı göğüs, sırt, bel ve karın ağrısı ile karakterizedir. Akut aort diseksiyonlarının sadece alt ekstremite iskemi semptomlarıyla ortaya çıkması nadir bir durumdur. Olgu sunumu: Altmışdokuz yaşında sağ bacakta ağrı nedeni ile acil servisimize başvuran ve akut aort diseksiyon tanısı alan erkek hasta sunuldu. Sonuç: Aort diseksiyonu tanının konması gecikir veya atlanırsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle alt ekstremite iskemisiyle başvuran hastalarda bu tanı akılda tutulmalıdır. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)