pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - UYKU VE UYKU BOZUKLUKLARI
ZEHRA ABDULKADİROĞLU, FİGEN BAYRAMOĞLU, NURHAN İLHAN

Amaç: Bu derleme ile uyku ve uyku bozuklukları hakkındaki literatür bilgilerini sunmak amaçlanmıştır. Ana Bulgular: Uyku gelip geçici bir bilinçsizlik dönemi olup, REM ve NREM olmak üzere iki evresi vardır. REM uykusunda asetilkolin ve serotonin, NREM uykusunda ise serotonin ve GABA önemli rol oynayan nörotrasmitterlerdir. Uyku bozuklukları görüldüğü döneme göre 3 grupta incelenebilir: (1) REM döneminde görülenler, (2) NREM döneminde görülenler, (3) Uykunun herhangi bir döneminde görülenler. Sonuç: Uyku bozuklukları, uyku apnesi dışında insanlarda ölüme neden olmamakla birlikte algılama güçlüğü, dezoryantasyon, halusinasyon, hatta psikotik ataklara yol açabileceğinden iyi bilinmesi gereken bir hastalık grubudur. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)