pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - FARKLI IŞIK ŞİDDETLERİNDE ELDE EDİLEN PUPİLLOMETRİK ÖLÇÜMLERİN ADİE?NİN TONİK PUPİLLASI TANISINDAKİ ROLÜ
ADEM TÜRK, MURAT GÜNAY, HİDAYET ERDÖL

Amaç: Sağ gözdeki bulanık görme ve baş ağrısı şikayeti ile başvuran 30 yaşındaki kadın hastaya ait klinik özellikler değerlendirildi. Olgu sunumu: Görme keskinlikleri her iki gözde de tam olan hastanın sağ gözünde genişlemiş pupil, uyum sorunu ve yakın uyarana karşı pupilinde tonik yanıt mevcuttu. Biyomikroskopide bu gözün iris dokusunda vermiform tarzda hareketler mevcuttu. Direkt ve indirekt pupil ışık refleksleri sağ gözde yok, solda vardı. Kranial manyetik rezonans görüntülemesi ve nörolojik muayenesi normaldi. Farklı ışık şiddetlerinde yapılan infrared bilgisayarlı pupillometrik incelemede sağ göz pupil çapı, sağlıklı diğer gözünden genişti. % 0.125 pilokarpin damla uygulamasına normal olan sol gözde yanıt alınamazken, sağ gözde süpersensitivite nedeniyle miyozis görüldü. Bu bulgular infrared bilgisayarlı pupillometriyle objektif olarak gözlendi. Sonuç: Farklı ışık şiddetlerinde yapılan infrared bilgisayarlı pupillometrik inceleme Adie’nin tonik pupili tanısının konulmasında faydalı olabilir. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)