pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ SEÇENEKLER
NEŞE DEMİRTÜRK

Amaç: Kronik hepatit C (KHC) infeksiyonu tüm dünyada siroz ve karaciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biridir. Hastaların tespit edilerek tedavi edilmesi bu olumsuz sonuçların ortaya çıkmasını büyük ölçüde önlemektedir. Günümüzde KHC tedavisinde önerilen standart tedavi şeması, pegile-interferon alfa 2a/2b ile birlikte ribavirin kombinasyonundan oluşmaktadır. Yanıtsız hastalarda yeni tedavi seçenekleri gündemdedir. Bu yazıda özellikle yanıtsız ve relaps gelişen hastalardaki tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ana bulgular: Tedaviye yanıt alınamayan ya da relaps gelişen hastalar için, yeni geliştirilen proteaz inhibitörü ilaçlar içinde telaprevir ve boceprevir ön plana çıkan iki ilaçtır. Sonuç: İncelenen son literatür verilerine göre yanıtsız ya da relaps gelişen KHC hastaları için proteaz inhibitörlerini içeren tedavi kombinasyonları yeni umutlar vaad etmektedir. 

Cilt 21, Sayı 4 (2011)