pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TRAVMAYA BAĞLI DALAK PSÖDOKİSTİ
PEMBE OLTULU, HÜRKAN KARGI, PINAR YAZICI, RANA ÇİTİL

Amaç: Dalak kistleri dalağın nadir görülen lezyonlarıdır. Bu kistler etiyoloji ve patofizyolojilerine göre birincil ve ikincil kistler (psödokist) olarak sınıflandırılır. Birincil kistlerin iç yüzeyi bir epitel tabakası ile döşelidir. İkincil kistler döşeyici epitel tabakası içermez ve genellikle önceden geçirilmiş bir travmaya bağlı olarak gelişirler. Olgu sunumu: Olgumuz on yıl önce karın travması öyküsü olan yirmi bir yaşında erkek hastadır. Sol yan ağrısı olan hastada radyolojik olarak 10x9x8 cm boyutlarında kist saptandı ve dalakta epidermoid kist ön tanısı ile tam splenektomi uygulandı. Postoperatif histopatolojik incelemede psödokist tanısı rapor edildi. Sonuç: Biz bu makalede radyolojik olarak dalağın birincil kistleri ile karışabilen ve nadir görülen dalak psödokisti olgusunu literatür bilgileri eşliğinde sunduk. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)