pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PROLİFERE TRİKOLEMMAL TÜMÖR
ÖZGE ÇAĞLAR, AYMAN ASİ, ERGİN TURAN

Amaç: Prolifere trikolemmal tümör kıl folikülünün dış kök kılıfından gelişen, nadir görülen bir tümördür. Özellikle skalpte ve yaşlı bayanlarda gözlenir. Skuamöz hücreli kanser ile sık sık karıştığı için ayırıcı tanısı iyi yapılması gerekmektedir. Olgu sunumu: Olgumuzda gözün lateralinde iyileşmeyen yara ile başvuran hastaya yapılan medikal tedaviye rağmen fayda görmemesi üzerine kitle eksizyonu yapıldı ve patoloji sonucu pilar tümör olarak rapor edildi. Sonuç: Bu olguda bu tümörün tanı, kliniği ve histolojik özellikleri tartışılmıştır. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)