pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKUT APANDİSİTİ TAKLİT EDEN PARSİYEL ÇEKUM NEKROZU
ARİF ATAY, OSMAN DOĞRU, KEMAL ARSLAN, BÜLENT ERENOĞLU, SAİT KÖKÇAM, ERSİN TURAN

Amaç: Travma veya tümöre bağlı olmayan izole parsiyel çekum nekrozu yaşlılarda nadir görülen bir tablodur. Apandisit gibi sağ alt kadrana lökalize ağrı ile karekterizedir ve genellikle ameliyat esnasında tanı konur. Parsiyel çekum rezeksiyonu veya sağ hemikolektomi ile tedavi edilir. Erken teşhis ve tedavi edilirse morbidite ve mortalitesi düşüktür. Olgu sunumu: 55 yaşında erkek ve 67 yaşında bayan hastaya akut apandisit ön tanısıyla laparatomi yapıldı ve çekum nekrozu tespit edildi. Erkek hastaya sağ hemikolektomi diğer hastaya ise çekum rezeksiyonu ve tüp çekostomi yapıldı. İki hastada da herhangi bir komplikasyon olmadı. Sonuç: Akut apandisit kliniği ile gelen yaşlı hastalarda parsiyel çekum nekrozu da düşünülmelidir. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)