pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - EMBRİYO TRANSFER ÖNCESİ ENDOMETRİAL KO-KÜLTÜR UYGULAMALARI
LEYLA BAHAR, NAZAN ERAS

Amaç: Embriyo implantasyon başarısını etkileyen faktörler arasında, embriyo kalitesi, endometrial reseptivite, ve embriyo transfer (ET) tekniği başlıca sayılabilecek etkenlerdir. İn-vitro fertilizasyon uygulamalarından sonuç alamayan infertil kadınlarda başarıyı olumlu yönde etkilemek için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde ko-kültür uygulamaları, iyi kalite embriyo transferine rağmen ≥3 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı olan kadınlar için olumlu sonuca götürebilen önemli bir seçenektir. Endometrial ko-kültür ortamları ’yapay uterus’ kavramında da olduğu gibi, embriyoların transfer dönemi öncesi doğala yakın bir ortamda gelişimlerine izin veren sistemlerdir. Bu amaca yönelik, IVF kültür medyumlarına ilave olarak endometrial dokudan hazırlanan ko-kültür sistemleri tercih edilebilmektedir. Ana bulgular: Endometrium ile embriyo arasındaki etkileşimin en yüksek düzeyde olduğu dönem, embriyonun implantasyon dönemi olup, embriyo transferinin zamanlanması açısından da kritik bir süreçtir. Embriyo endometrium arası iletişimin 4, 5 ya da 6.gün olması nedeniyle, bu dönemde Embriyo Transferi (ET) yapılması daha avantajlı gibi görünmektedir. Bu uzun süreyi sağlamak için, in vivo şartları mümkün olduğunca taklit edebilen kültür sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç: Ko-kültür sistemlerinin embriyo gelişimine pozitif etkisi invivo şartları başarı ile taklit etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu derlemede, yardımcı üreme tekniklerinde (YÜT) ko-kültür uygulamalarının gerekliliği ve sonuçları ele alınmıştır. 

Cilt 22, Sayı 1 (2012)