pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - NİTRİK OKSİT VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
K. ESRA ATALIK, NECDET DOĞAN

Amaç : Nitrik oksit (NO) ile ilgili son bilgilerin özetlenmesi amaçlanmıştır. Ana bulgular: Endotel kaynaklı gevşetici faktörün (EDRF) varlığı ilk defa tavşan aortasında asetilkoline bağlı gevşeme ile gösterilmiştir. Yakın zamanda da EDRF'nin yapısının NO olduğu bildirilmiştir. Günümüzde, NO'nun endotel hücrelerinden başka birçok hücre tarafından da sentezlendiği ve kardiyovasküler, nörolojik, immünolojik ve diğer pek çok sistemde farklı rolleri olan bir mediyatör olduğu bilinmektedir. Sonuç: NO, saydığımız fonksiyonlarından dolayı birçok bilim dalını ilgilendiren ve son yıllarda üzerinde en fazla araştırma yapılan konu olmuştur. 

Cilt 7, Sayı 3 (1997)