pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Warfarin kullanımına bağlı gelişen subakut retroperitoneal kanamaya bağlı sol femoral sinir nöropatisi
Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca

Warfarin kullanımına bağlı retroperitoneal hemorajiler nadir de olsa görülmektedir. Ayrıca kardiyavasküler hasta grublarında an­tikoagulan ve antiplatelet ajanların kombinasyonu sıklıkla kullanılmaktadır. Warfarin , warfarin + aspirin , aspirin + tiklopidin veya klopidogrel, aspirin + warfarin + tikloipidin veya klopidogrel kombinasyonlarında kanama riski gittikçe daha fazla artmaktadır. Retroperitoneal hemorajilerin büyük çoğunluğu ani gelişen şok, anemi, sırt ağrısı ve uyluk ağrıları/ parestezik şikayetler ve masif kanamaya bağlı olarak şok veya anemi ile başvurmaktadır. Vakaların büyük kısmında femoral sinir basıya uğramakta ve sensöryel ve/veya motor sinir komplikasyonları ortaya çıkmaktadır. Subakut vakalar bildirilmesine rağmen nadirdir. Burada subakut gelişen ve sinir arazına neden olan şüphelenilmez ise kolaylıkla atlanabilecek olan retroperitoneal kanama vakası sunulmuştur. 

Cilt 23, Sayı 2 (2013)