pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi gevşetme
Ekrem Aydın, Hasan Metineren, Hasan Tak
Amaç: Tetik parmak tedavisinde yaygınlaşmaya başlayan perkütan cerrahinin sonuçlarının hasta memnuniyeti açısından incelenmesi, hekim ve hasta açısından avantajların değerlendirilmesi amaçlandı. Metod: 2005-2012 yılları arasında 32 hastanın33 parmağına (19 Kadın 13 Erkek Ortalama yaş 48) 16 G enjektör iğnesi ile perkütan gevşetme uygulandı. Hastalar ortalama 10 ay (8-22) izlendi. Bulgular: Uygulama sonunda tüm hastalarda kilitlenme takılma hemen düzelmiş ,ağrı hissi ise ortalama 3 gün içinde geçmişti. Müdahale sonrası ortalama 3. Günde (1gün-5gün) tüm hastalarda ağrısız tam eklem hareket açıklığı elde edilmişti .Bazı hastalarda (7 Hasta) ençok 30 gün süren müdahale bölgesindeki sertlik hissi dışında ciddi bir komplikasyon görülmedi. Sonuç: Tetik parmak tedavisinde perkütan cerrahi teknik kolay uygulanabilir olması,kısa sürede uygulanabilmesi,insizyon ve sütür gerektirmemesi, hastanın ertesi günü işine dönebilmesi avantajları nedeniyle, tecrübeli ellerce yapıldığı taktirde oldukça başarılı bir yöntemdir.
Cilt 23, Sayı 1 (2013)