pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Skar endometriozis: 3 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Yusuf Tanrıkulu, Ayetullah Temiz, Sevilay Akalp Özmen, Onur Bora Aslan

Endometriozis, fonksiyonel endometrial dokunun uterin kavite dışında yerleşmesidir. En sık görülen tipi pelvik endometriozis olup, skar endometriozis oldukça nadirdir. Skar endometriozis çoğunlukla jinekolojik ameliyatları (sezaryen ya da histerektomi) takiben ortaya çıkar. Genellikle karın ön duvarda yerleştiklerinden ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Olgularımız se­zaryen öyküleri olan 32, 21 ve 42 yaşlarında kadın hastalardır. Tüm hastaların skar yerlerinin sağında kitle mevcuttu ve boyutları yaklaşık 3 cm, 9 cm ve 1 cm idi. Kitleler endometriozis ön tanısıyla total eksize edildi. Histopatolojik tanıları endometriozis olarak rapor edildi. Biz, bu yazıda total cerrahi eksizyonla başarılı bir şekilde tedavi edilen sezaryen skarındaki üç adet skar endometriozis olgusunu sunduk. 

Cilt 23, Sayı 2 (2013)