pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nervus suralis?in unilateral varyasyonu: bir kadavra çalışması
Dündar Kaçar, Çağatay Barut

Formalin ile fikse edilmiş beyaz, erişkin bir kadın kadavrada sağ bacak arka bölgesinin diseksiyonu sırasında sağ n. suralis’in fossa poplitea bölgesinin 10.55 mm alt kısmında yüksek konumlanmış n. suralis oluşumunu tespit ettik. Bacak bölgesi dikkatlice incelendi­ğinde n. fibularis communis’den gelen n. cutaneus surae lateralis’in uzunluğunun dijital kumpas ölçüm değeri 11.76 mm, n. tibialis’den ayrılan n. cutaneus surae medialis’in 13.88 mm olduğunu belirledik. Normalde m. gastrocnemius’un iki başı arasından ayrılış yapan n. cutaneus surae medialis’in bu ayrılmayı daha yukarı bir sahada, fossa poplitea bölgesi alt sınırında yaptığını belirledik. Bu nervus suralis’in normal oluşum yerinden daha yukarıda meydana geldiği tek taraflı bir varyasyonudur. Klinik açıdan bu tip varyasyonlar bu sahanın tanısal amaçlı invazif girişimleri, anjiografik uygulamaları ve tedavi edici cerrahi operasyonlarında hayati önem taşır.

Cilt 23, Sayı 2 (2013)