pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Verrüköz epidermal nevüs zeminimde gelişmiş pigmente bazal hücreli karsinom: Olgu sunumu
Hasan Tak, Cengiz Koçak, Ekrem Aydın

Epidermal nevüsler embriyojenik epidermisin bazal tabakasındaki pluripotent germinal hücrelerden köken alan organoid lezyonlar­dır. Oldukça nadir görülür. Verrüköz tipte dahil olmak üzere birden fazla klinik varyantları vardır. Verrüköz epidermal nevüsün, lo­kal, sistematik, nevus unius lateris, ihtiyosis histriks ve inflamatuar lineer verrüköz nevüs gibi alt tipleri vardır. Literatürde, epidermal nevüs zeminde gelişmiş bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom vakaları nadir olarak bildirilmiştir. Bu makalede, nadir görülmesi nedeniyle, lokal tip verrüköz epidermal nevüs zemininde gelişmiş pigmente bazal hücreli karsinom olgusunu sunduk. 

Cilt 23, Sayı 2 (2013)