pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nadir bir hiperkalsemi sebebi: D vitamini intoksikasyonu
Fevzi Balkan, Oğuz Kaan Ünal

D vitamini intoksikasyonu, hiperkalseminin nadir bir sebebidir. Genellikle iyatrojenik olup, uygunsuz dozda D vitamini alınmasına bağlıdır. 58 yaşında erkek hasta, iştahsızlık, kas ağrıları ve poliüri nedeni ile acil servise başvurdu. Ayrıntılı son anamnezinde, 1 ay
içinde, 5 adet D vitamini kullanım hikâyesi vardı. D vitamini intoksikasyonu düşünülen hasta, hiperkalsemiye bağlı aritmi nedeniyle exitus olmuştur. Bu olgu sunumunda yanlış ve gereksiz olarak yüksek doz D vitamini kullanımı ve komplikasyonlarının değerlendi-rilmesi amaçlanmıştır.

Cilt 23, Sayı 3 (2013)