pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çocukta diyafragmatik Morgagni Hernisinin laparoskopik onarımı
İlhan Çiftci, Metin Gunduz

Morgagni Hernisi; anteriyor, anteromediyal, parasternal veya retrosternal herni olarak bilinir. Konjenital diyafram hernisinin sık

rastlanan tipidir. Tüm opere edilen olguların %4-6 sını oluşturur. Standart tedavisi açık cerrahi uygulamadır. Biz laparoskopik olarak
5 yaşındaki çocuk olguya başarılı tedavi uyguladık. Laparoskopik onarımı güvenli alternative metod olarak tavsiye ederiz. Bu yaklaşımın
minimal invasive metod olması ve kozmetik açıdan mükemmel görünüm oluşturması gösterilmiştir.
Cilt 22, Sayı 3 (2012)