pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Dağınık kırsal yerleşim bölgesinde boğulmuş fıtık ve geç başvuru sonuçları
Candaş Erçetin, Ahmet Cem Dural, Mahir Kırnap, Nazlı Ferhan Sayit, Tugan Tezcaner

Amaç: Dağınık nüfus yerleşimli ilimizde, hastanemize başvuran boğulmuş fıtık olgularının başvuru yeri ve süresine göre değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem Mayıs 2009–2011 arasında boğulmuş fıtık tanısı ile ameliyat edilen olgular retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Elli iki olgunun yaş ortalaması 53,6 (22-87), erkek/kadın oranı 48/4 idi. Kırsal bölgeden başvuru % 52 idi (n=27). Gecikmiş başvuru oranı, kırsal bölge yerleşimli olgularda % 33,3 idi (n=9). Ameliyat öncesi değerlendirmede olguların % 50’si (n=26) ASA II-III idi. En sık (% 52) omental inkarserasyon (n=27) görüldü. Olguların % 13,4’ünde rezeksiyon gerekli oldu. Olguların % 88,4’ünde Lichtenstein yöntemi ile herni tamiri uygulandı. Komplikasyon oranı % 15,3 (n=8) iken, kırsal bölge başvurularında % 18,5 idi. Ortalama hastanede kalış süresi 3,8 gün (1-34) idi. Bir yıllık takip sürecinde 3 olguda (% 5,7) nüks görüldü. Sonuç: Kırsal bölgeden gecikmiş başvuru oranı yüksek olup anlamlı fark gözlenmedi. Elliiki olgunun değerlendirilmesinde; ilk 24 saat içinde girişim yapılan olgularda komplikasyon oranı ve hastanede kalış süresinin daha az olduğu görüldü.

Cilt 22, Sayı 3 (2012)