pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Arı sokmalarına karşı oluşan reaksiyonlar
Deniz Gezer, Engin Şenel, İclal Süslü

Arı venomlarına karşı gelişen reaksiyonlar, ciddi sonuçlarının olabilmesi nedeniyle önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Reaksiyonlar arı sokmasının olduğu bölgede, lokal veya sistemik olarak ortaya çıkabilir. Reaksiyonlar IgE bağımlı veya IgE bağımsız mekanizmalara bağlı olabilir. Bu derlemede, arı sokmalarında oluşan lezyonların ve reaksiyonların sınıflandırılması, tanı ve tedavi yöntemleri sunulmaktadır.

Cilt 22, Sayı 3 (2012)