pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Lomber 3 vertebra yerleşimli agressif osteoblastom
Yılmaz Tezcan, Mehmet Koç

 Osteoblastom, sıklıkla vertebralarda ve uzun kemiklerde bulunur. 20 yaş öncesi yaşlarda nadir görülen iyi huylu kemik tümörüdür. Tüm kemik tümörlerinin % 1’inden daha azını oluşturur. Bu kemik tümörü ileri derecede vaskülerdir. Başlangıç semptomu sırt ağrısıdır. Tanıda direk grafiler ve tomografik görüntülemeler kullanılır. Posterior vertebra proçeslerinde litik görüntüler ile ve biyopsi veya tam cerrahi eksizyonla kesin tanısı konulur. Primer tedavisi tam cerrahi eksizyondur. İnkomplet rezeksiyonlarda, anrezektabıl vakalarda ve rekürren olgularda radyoterapi ve kemoterapi faydalı olabilir. Agressif osteoblastom tanılı bu olgumuza inkomplet rezeksiyon sonrası kliniğimizde adjuvan 3-Boyutlu Konformal Radyoterapi uygulandı. Bu olgumuz, literatür ışığında tedavi yöntemi ve toksisite değerlendirmesi de yapılarak nadir bir olgu olarak sunuldu.

Cilt 22, Sayı 3 (2012)