pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Suçiçeği ile ilişkili Stevens-Johnson sendromu
fatma kaya, duygu fındık, hasibe artaç

Stevens-Johnson Sendromu, deri ve mukozaları tutan, hedef lezyonlar ve büllerle seyreden, hayatı tehdit edebilen, akut bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Klinik bulgular hafif deri ve müköz membran tutulumu ile ağır sistemik bozukluklar arasında değişkenlik gösterir. Stevens-johnson sendromunun bilinen en yaygın nedenleri; ilaçlar, aşılar ve viral enfeksiyonlardır. Bu makalede 9 yaşında, suçiçeği ile birlikte Stevens-Johnson sendromu gelişen bir olgu sunuluyor. Olgumuzda asiklovir ve intravenöz immünoglobulin teda-visi ile klinik bulguların düzeldiğini ve gelişebilecek komplikasyonların kontrol altına alındığını görüyoruz.

Cilt 23, Sayı 3 (2013)