pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ailesel sarkoidoz
Durdu Mehmet Yavşan, Mustafa Göktepe, Nadir Koçak, Mustafa Dinç, Ayşe Uyanmış, Kürşat Uzun

Sarkoidoz, nedeni tam olarak bilinmeyen ancak etiyolojisinde  genetik, enfeksiyöz ajanlar, mesleksel maruziyet ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. Sarkoidozda ailesel yatkınlık bilinmekle beraber kalıtım şekli tam olarak tanımlanamamıştır. Bu makalede histopatolojik olarak sarkoidoz tanısı koyduğumuz iki kız kardeşi sunduk. Yapılan genetik inceleme sonucunda her iki kardeşte de Human Lökosit Antijen (HLA) HLA A24,  B51, Cw07, DRB1 15, DQB1 06 genleri ortak olarak saptandı. Her iki olguya steroid tedavisi başlandı ve takibe alındı. Sonuç olarak her iki kız kardeşte tesbit edilen bulgulara göre sarkoidozda  ailesel genetik yatkınlık  olabileceği ve sarkoidoz tanısı alan bireylerin ailesinin sarkoidoz yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı.

Cilt 23, Sayı 4 (2013)