pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sol diafram yaralanması tespiti nasıl yapılmalıdır?
Mehmet Abdussamet Bozkurt, Mustafa Uygar Kalaycı, Mahmut Doğan, Mehmet Karabulut, Halil Alış

 

Giriş:Travmatik diafram yaralanmaları künt ve delici aletle yaralanmalar sonrasında ortaya çıkan ve sıklıkla gözden kaçan bir sorun-dur. Biz çalışmamızda; kliniğimize sol orakoabdominal bölgeden olan yaralanma ile başvuran hastalar için uygulanan tanı yöntem-lerini karşılaştırdık. Metod: Kliniğimize sol delici kesici alet yaralanması ile konsulte edilen ve tetkik ve tedavisi yapılan 62 hasta ça-lışmaya dahil edildi. Hastalar akciğer grafisi, USG, tomografi ve laparoskopi yapılarak sonuçları incelendi. Sonuçlar: Hastaların 11’i inceleme dışı bırakıldı. Kalan 51 hastanın 26 tanesinde (%50.98) diafram yaralanması mevcuttu 25 tanesinde (%49.02) ise herhangi bir patoloji rastlanmadı. Tartışma: Sol torakoabdominal bölgeden olan delici kesici alet lezyonları sol tarafta diafram yaralanmasına sebep olması ve sağdaki gibi diafram karaciğer tarafından kapatılmadığından acil tanı almalı ve tedavi edilmelidir. Tanı için hastalara diagnostik laparaskopi yapılmalıdır.
Cilt 22, Sayı 4 (2012)