pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İlk trimester spontan uterus rüptürü: Olgu sunumu
Abdullah Boztosun, Özgür Karakaya, Fırat Çil, Dinçer Sümer, Asker Zeki Özsoy

 

Gebelikte uterus rüptürü maternal morbitide ve mortalite riskini arttıran nadir fakat acil bir durumdur. Gebeliğe bağlı ilk trimester uterin rüptürler ise son derece nadirdir. Kliniğimize kasık ağrısı nedeni ile başvuran hastada, 10 haftalık canlı gebelik, akut batın bulguları ve batın içerisinde serbest sıvı tespit edildi. Hastanın tıbbi kayıtlarından önceki gebeliğinin sezaryan ile sonlandırıldığı ve bu esnada uterus fundusunda perforasyon geliştiği öğrenildi. Eksploratif laparotomide bu perforasyon bölgesine uyan alandan uterus rüptürü olduğu görüldü. Akut karın bulguları olan ve batın içerisinde sıvı koleksiyonu tespit edilen gebe hastalarda uterus rüptürü, düşünülmesi gereken bir ön tanı olmalıdır.
Cilt 22, Sayı 4 (2012)