pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Jinekolojik tümörlerde brakiterapideki güncel gelişmeler
Güler Yavaş, Çağdaş Yavaş

Jinekolojik tümörlerin tedavisinde brakiterapi (BRT) çok önemli bir role sahiptir. BRT’nin en büyük avantajı tümörlü dokulara yüksek doz radyoterapi uygularken çevre kritik dokuların korunabilmesidir. Endometriyum kanserinin tedavisinde cerrahi sonrasında erken evre hastalıkta tek başına, ileri evre hastalıkta ise eksternal radyoterapi ile birlikte kullanılabilmektedir. Serviks kanserinde ise seçilecek olan tedavi modalitesi hastalığın evresine bağlı olarak değişmektedir. BRT, eksternal radyoterapi ile birlikte erken evrelerde tek başına ya da cerrahiye adjuvan olarak uygulanabilirken lokal ileri evre hastalarda kemoradyoterapi primer tedavi modalitesi olarak kabul edilmiştir. Lokal ileri evre serviks kanserinde radyoterapinin küratif bir tedavi seçeneği olması intrakaviter BRT’nin sağladığı avantajlar doğrultusunda başarılabilmektedir. Jinekolojik tümörlerde üç boyutlu BRT son yıllarda giderek yaygınlaşan bir tedavi seçeneğidir. Üç-boyutlu BRT ile rektum ve mesane gibi kritik organlar daha iyi korunurken ve hedef hacime konformal bir doz dağılımı sağlanmaktadır. Görüntü kılavuzluğunda yapılan adaptif BRT jinekolojik tümörlerde son zamanlarda kullanılmaya başlanan ve bu hastaların tedavisinde önemli gelişmeler ve kolaylıklar sağlayan bir diğer yöntemdir.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)