pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Plevral yapışıklıkları olan bir hastada başarılı tek port sempatektomi
Murat Öncel, Güven Sadi Sunam, Hüseyin Yıldıran
El terlemesi kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak engelleyen bir durumdur. Bugün için el ve koltukaltı terlemesinde kabul ve tercih edilen tedavi yaklaşımı endoskopik torakal sempatektomidir. Kişiyi fiziksel ve psikolojik olarak engelleyen aşırı el terlemesi toplumun yaklaşık %1’ini etkilemektedir. Plevral yapışıklıklar torakoskopik girişimlerde kontrendikasyon teşkil eder. Plevranın bilateral geçirilmiş operasyona bağlı yapışıklığına rağmen torakoskopik sempatektomi olan bir olguyu olarak sunmayı amaçladık.
Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)