pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Aspirasyon Pnömonili Bir Olgu sunumu
Fatma Hilal Yılmaz, İsa Yılmaz, Buket Uysal Aladağ, Emine Ayça Cimbek, Sevil Arı Yuca
Orafarengeal aspirasyon küçük miktardaki sıvı, katı besin ya da vokal kord seviyesinin altından gelen sekresyonların akciğere kaçması olarak tanımlanır. Orofarengeal aspirasyon sonucu apne, takipne, kronik öksürük, hırıltılı solunum ve tekrarlayan hışıltı atakları gibi solunum sistemi bulguları ortaya çıkabilir. Özellikle nörolojik problemi olan (serebral palsi, doğumsal kas hastalıkları vs.) çocuklarda artmış pnömoni sıklığı ve hava yollarında sekel kalma ihtimali aspirasyonla yakından alakalı bulunmuştur. Tekrar eden pnömonilerde orofarengeal aspirasyon önemli bir nedendir. Biz yalnızca yanlış pozisyonda beslenmesi nedenli gürültülü bir klinik tablo ile başvuran aspirasyon pnömonili çocuk olguyu paylaşmak istedik.
Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)