pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tedaviye Dirençli Blefarit Nedeni: Pitriyazis Palpebrarum
Hüseyin Güzel, Şaban Gönül, Şansal Gedik, Süleyman Okudan, Hatice TÜRK Dağı

Elli üç yaşında kadın hasta, her iki gözde iki aydır devam eden, kirpik diplerinde kaşıntı şikâyetiyle polikliniğimize başvurdu. Oftalmolojik muayenede her iki kirpik diplerinin hiperemisiyle beraber,  kirpiklere yapışık, hareketli, sarı-kahverengi renkte, çok sayıda bit ve yumurtaları tespit edildi. Kirpiklerden alınan örneklerde pitriyazis palpebrarum saptandı. Pitriyazis ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar açısından dermatoloji konsültasyonu istendi. Tedavi olarak bir petrolatum bileşiğinin (saf vazelin) günde üç kez kirpik diplerine uygulanması önerildi. Kirpik diplerindeki bit ve yumurtalar 2 hafta sonra tamamen ortadan kayboldu. Olgumuzda da olduğu gibi kötü hijyenik şartlarda yaşayan kişilerde, klasik tedaviye yanıt vermeyen blefaritle karşılaşıldığında, ayrıcı tanıda pitriyazis palpebrarum da düşünülmelidir.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)