pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Oluşan Psödotrombositopeni ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Mustafa Büyükateş, Elif Coşkun

Ani başlayan göğüs ağrısı şikayeti olması üzerine hastanemize sevki yapılan 53 yaşındaki erkek hastanın, elektif yapılan koroner anjiyografisinde koroner arter hastalığı tespit edildi. Preoperatif laboratuvar bulguları normal saptanan hastaya standart aorto-atriyal kanülasyonla sağlanan kardiopulmoner bypass eşliğinde dört damar bypass operasyonu yapılarak sorunsuz yoğun bakıma alındı. Operasyon sonrası rutin tam kan sayımı EDTA’lı tüplere alınarak gerçekleştirilen hastanın trombosit sayısı 41x103/mm3 olarak tespit edildi. Postoperatif dönemde trombosit süspansiyonları replasmanlarına rağmen laboratuvar tetkiklerinde agresif trombositopeni tablosu devam etti. Hematoloji bölümü ile konsülte edilen hastaya yapılan periferik yaymada yeterli trombosit kümeleri olduğunun görülmesi, öyküsünde kanama sorunu olmaması ve kanama pıhtılaşma testlerinin normal olması üzerine hastaya EDTA’ya bağlı psödotrombositopeni tanısı konuldu. Sunumumuzda nadir olarak gözlenebilen gereksiz tetkik ve tedavi yapılmasına neden olarak mortalite ve morbiditeyi artırabilen postoperatif psödotrombositopeni olgusunu sunuyoruz.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)