pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi`nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri
Kamil Hakan Doğan, Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri
Tıp fakülteleri, işlevlerini daha iyi yerine getirebilmek için çeşitli araştırma ve uygulamalar yapmaktadır. Misyon ve vizyon tanımlaması bunlardan birisidir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi de misyon ve vizyon tanımlaması yaparken çeşitli paydaşların görüşlerine başvurmuştur. Bu yazıda, misyon ve vizyon tanımlamasının önemi ve öğrencilerin bu tanımlamaya katkısının önemi vurgulanmıştır. Bu amaçla “Öğrencilere Yönelik Misyon-Vizyon Belirleme Anketi” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Anket uygulamasına Dönem I, II, III ve IV öğrencilerinden toplam 155 öğrenci katılmıştır. Anketten elde edilen veriler, tıp fakültesi öğrencilerinin, aslında eğitim aldıkları fakülteden beklentileri açısından son derece bilinçli ve bilgili olduklarını göstermiştir. Yapılan ankette, misyon ve vizyon ile ilgili olarak öğrenciler; tıp fakültelerinin ayrılmaz sacayağı olan görevlerinden; eğitim, araştırma ve hizmete ilişkin görüşlerini, fakültemizden mezun olacak bir hekimin sahip olması gereken özelliğe ilişkin olarak, hekimlik ve insanlık adına genel kabul görmüş pek çok kavrama ilişkin düşüncelerini belirtmişler ve bunlara ilişkin taleplerini dile getirmişlerdir. Anketten elde edilen bu çok kıymetli veriler, fakültemizin misyon ve vizyon tanımlamalarının yapılması sırasında en önemli belirleyicilerden birisi olacaktır.Tıp fakülteleri, işlevlerini daha iyi yerine getirebilmek için çeşitli araştırma ve uygulamalar yapmaktadır. Misyon ve vizyon tanımlaması bunlardan birisidir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi de misyon ve vizyon tanımlaması yaparken çeşitli paydaşların görüşlerine başvurmuştur. Bu yazıda, misyon ve vizyon tanımlamasının önemi ve öğrencilerin bu tanımlamaya katkısının önemi vurgulanmıştır. 
 
Cilt 23, Sayı Ek 1 (2013)