pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tıp eğitimine başlarken
Şerefnur Öztürk, Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri

Tıp fakültelerinin eğitimlerinde hekimliğin teorik ve uygulamalı eğitimi verilirken, hekimlik mesleğini diğer alanlardan ayıran, temel değerler olarak adlandırdığımız özelliklerin korunması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Hekimlik mesleğini tercih eden ve bu yönde eğitim almaya başlayan hekim adayı, daha başlarken bu değerlerin ve hekim olmanın amaçlarını büyük ölçüde benimsemiştir. Fakülte misyon ve vizyon geliştirme çalışmalarımız sırasında da bu gerçek elde edilmiştir ve tıp eğitiminde rol oynayan bütün kurum, kuruluş ve kişilerin bu değerlerin korunması ve daha da geliştirmesi için çaba göstermesi, hekimlik mesleğinin profesyonelliği kadar idealizmini de koruyacak ve geliştirecektir.

Cilt 23, Sayı Ek 1 (2013)