pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Türkiye`de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu
Kamile Marakoğlu, Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı  yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bir toplumun sağlık düzeyinin kalitesinde tıp bilimlerindeki eğitim, tecrübe ve sağlık çalışanlarının istihdamı önemlidir. O nedenle Türkiye’de hekimlerin nicelik ve niteliğinin doğru planlanması için uygun adımların atılması ülke ve birey sağlığı açısından büyük bir önem arzetmektedir. 

Cilt 23, Sayı Ek 1 (2013)