pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nasıl bir tıp fakültesi? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi misyon vizyon paydaş toplantısı sonuçları
Nedim Akgün, Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri

Tıp eğitimi akreditasyon süreçleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak yaşanmaya başlanmış ve temel hedefi tıp fakültelerinde başta eğitim olmak üzere araştırma ve hizmet alanlarında uluslar arası standartlara uygun koşullar oluşturmak olan akreditasyon uygulamaları, tıp fakültelerinin hedef, misyon ve vizyonlarını gözden geçirmeleri, geliştirmeleri yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır.

Cilt 23, Sayı Ek 1 (2013)