pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Aurikuler skuamöz hücreli karsinom zeminde aural miyazis
Orhan Kemal Kahveci, Erdoğan Okur, Şahin Ulu, Abdülkadir Bucak, Abdullah Ayçiçek

Dermal miyazis nekrotik dokuları ve sağlam cildi tutan, sinek larvaları tarafından oluşturulan bir infestasyondur. Miyazis Türkiye’de nadir fakat tropikal bölgelerde oldukça yaygın görülmektedir. Daha önceki yayınlarda miyazisin insanlarda bazal hücreli kanser, skuamöz hücreli kanser ve kronik yaralardaki nekrotik dokular üzerinde oluşabileceği gösterilmiştir.  Bununla birlikte aurikuler kanserlerde hiçbir olgu bildirilmemiştir. Cerrahi tedaviyi reddeden, aurikuler skuamöz hücreli kanserli, nadir bir miyazis vakasını sunuyoruz.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)