pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çekum Tümörünü Taklit Eden Soliter Çekum Divertiküliti: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Sezgin Yılmaz, Rüçhan Bahadır Celep, Mustafa Özsoy, Ogün Erşen, Yüksel Arıkan

Soliter çekum divertiküliti akut karının nadir nedenlerinden birisidir ve genellikle apendektomi yapılmak amaçlı opere edilen hastalarda ameliyat sırasında tespit edilir. Olgu sunumunda, akut apandisit ön tanısı ile opere edilen ve intraoperatif malignite ile karışan bir çekal divertikülit olgusunu sunmayı amaçladık. Akut apandisit ön tanısıyla opere edilen hastalarda cerrahın karşılaşabileceği çekum yerleşimli kitlelere doğru yaklaşım için çekum divertikülünün akılda tutulması gerekmektedir. Uygulanacak medikal ve cerrahi tedavi kliniğe göre şekillendirilmelidir.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)