pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nefes darlığı nedeniyle başvuran spontan pnömomediastinum olgusu
Murat Kılıçaslan, Yeter Düzenli Kar, Halil İbrahim Gün, Derya Arslan

Pnömomediastinum mediasten içinde hava veya diğer gazların varlığı olarak tanımlanır. Spontan pnömomediastinum, herhangi bir tetikleyici sebep veya travma olmaksızın mediasten içinde hava bulunması olarak tarif edilir. Oldukça nadir görülen klinik bir durumdur. Spontan pnömomediastinum şüphesi olan olguların tanısı için dik­katli bir fizik muayene ve radyolojik değerlendirme çok önemlidir. Tedavi sebebe yönelik olup hızla tanı konularak gerekiyorsa erken cerrahi tedavi yapılmalıdır. Polikliniğimize nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleri ile başvuran bu olgu, özellikle nefes darlığı ve göğüs ağrılarının ayrıcı tanısında spontan pnomomediastinumun düşünülmesi gereğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)