pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Cerrahi Olarak Çıkarılan Özofagusta Dev Kemik Parçası: Olgu Sunumu
Ahmet Okuş, Bekir Gürocak, Serden Ay, Hıdır Eşme

Gastrointestinal yabancı cisimlerin çoğu gastrointestinal sisteme zarar vermeden spontan geçmektedir. Ancak olguların %10-20’sinde gastrointestinal trakta takılabilmektedir. Bunların çoğu da özofagusta görülmektedir. Çocuklarda daha çok metal para, pil gibi mad­deler sık görülürken erişkinlerde et, kemik gibi gıdalar daha sık görülmektedir. Erişkinlerde morbidite ve mortalite daha yüksektir. Kemik, protez gibi sivri kenarlı yabancı cisimler perforasyon riski nedeni ile özellik arz etmektedir. Keskin sivri yabancı cisimlerde tedavi planlaması önemlidir. Bu yazıda özofagus girişinde sıkışmış ve ancak cerrahi tedavi ile çıkarılabilmiş dev kemik parçası olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özofagus, yabancı cisim, kemik

Cilt 26, Sayı 1 (2016)