pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Guillain-Barré Sendromu Erken Tanı ve Tedavisindeki Engel: Ense Sertliği
ALİ Ulvi Uca, Abdullah Seyithanoğlu, Süleyman Ömer Anlıaçık, Şahin Kavalcı

Guillain-Barré Sendromu akut, hızlı progresif, asendan, simetrik güçsüzlük ve arefleksi ile karakterize akut inflamatuvar poliradikülonöropatidir. Bu sendromda tanı öykü ve muayeneye büyük ölçüde bağlı olmakla birlikte beyin omurilik sıvısı analizi ve elektrodiagnostik testlerle dogrulanır. Bazı vakalarda atipik bulgular tanıda gecikmeye neden olabilir. Bu yazıda ense sertliği gibi atipik bulgusu olan GBS’li 66 yaşında kadın hasta sunuldu.

Cilt 24, Sayı Ek-1 (2014)