pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Çeşitli fiziksel şartların şebeke suyunda oluşturduğu kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik değişimler
Hakan İstanbulluoğlu, Necmettin Koçak, Recai Oğur, Ömer Faruk Tekbaş, Selim Kılıç

Amaç: Su, tabiatta bulunan gaz dışı maddeler arasında en çok tüketilen maddedir. Sudaki mikroorganizmaları yok etmek için kullanılabilecek en iyi yöntem suyun kaynatılmasıdır. Bu çalışmada, çeşitli fiziksel şartlara maruz bırakılmış şebeke suyunda oluşan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik değişimler incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada 10 adet şebeke suyu numunesi incelenmiştir. Numuneler elektrikli su ısıtıcısında, mikrodalga fırında ve ocakta ateş üzerinde 30 saniye süreyle kaynatılmış, fiziksel, kimyasal özellikleri ve iyon içerikleri yönüyle analiz edilmiştir. Kaynatılan sular 24 saat bekletilerek aynı analizler tekrarlanmıştır. Aynı numuneler; gölgede, güneşte, buzdolabında, UVB ve UVC ışın altında 24 saat bekletilmiş, fiziksel, kimyasal özellikleri ve iyon içerikleri yönüyle analiz edilmiştir. Elde edilen tüm analiz sonuçları, normal şebeke suyu ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Farklı yöntemlerle kaynatılan suların pH, TDS, iletkenlik ve renk değerlerinde artış olduğu görülmüştür. Güneşte, buzdolabında, UVB ve UVC ışın altında 24 saat bekleyen sularda, şebeke suyuna kıyasla renk, bulanıklık, pH, iletkenlik ve TDS açısından artış izlenmiştir. Gölgede, güneşte, UVB ve UVC ışın altında bekletilmiş sularda, bakteriyolojik üreme olmamıştır. Buzdolabında bekleyen numunede ise üç koloni üremiştir. Sonuç: Kaynatma sonrasında suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinde, kullanılan cihazların özelliklerine göre farklı değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu durum; su dezenfeksiyonunda kullanılan kaynatma yönteminin, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından belirgin bir iyileştirici etkisinin olmadığını göstermektedir.

Cilt 22, Sayı 2 (2012)