pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Nöromiyelitis optika
Tuba Berra Sarıtaş, Alper Yosunkaya, Hale Borazan, Ahmet Keçecioğlu

Nöromyelitis optika, nadir görülen ancak oldukça ciddi bir demiyelinizan hastalıktır. Optik sinirlerin ve spinal kordun akut ya da tekrarlayan demiyelinizan enflamasyonu ile görülür. Yirmibir yaşında, kadın hasta, akut görme kaybı, tetrapleji ve solunum arresti nedeniyle yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Beyin omurilik sıvısında pleositoz, ve artmış protein seviyesi tespit edildi. Ig G ye bağlı oligoklonal bant formasyonu negatifti. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemesinde periventriküler bölgede, mezensefalonda ve sol temporal lob subkortikal bölgede demyelinizasyon mevcuttu. Aynı zamanda servikomeduller bileşkeden servikal vertebra 2. seviyeye kadar uzanan demiyelinizasyon vardı. Hasta steroid ve azotiyopirin tedavisine cevap vermedi. Ancak plazmaferez olgunun kliniğinde dramatik bir iyileşme sağladı.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)