pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İmperfore himen operasyonu sonrasında gelişen stenoz ve Z-plasti yöntemi ile düzeltilmesi
Ayşe Gül Kebapcılar, Tolga Tuyan İlhan, Mehtap Karameşe, Berat Berrin Gençoğlu

İmperfore himen (IH), dişi genital sistem anomalilerinden en sık karşılaşılanıdır. Vaka sunumumuzda IH nedeniyle opere edilen ve sonrasında himenal stenoz gelişen bu nedenle Z–plasti yöntemi ile himenoplasti yapılan olgu sunulmuştur.

Cilt 24, Sayı 3 (2014)