pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tıpta eğitim raporu
Levent Kebapcılar, Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu 2. Çalışma Grubu Üyeleri

Dünyada nüfus başına en fazla tıp fakültesi ülkemizde mevcuttur. Dünya’da Tıp Öğrencisi/Öğretim üyesi oranları incelendiğinde, Afrika’da 5.42; Amerika Birleşik Devletleri’nde eyaletlere göre 1.1-2.50; Avrupa’da 3.31; Güneydoğu Asya’da 2.42; Batı Pasifik’te 1.96’dır. Ülkemiz’de bu oran 3.5’tan, öğrenci artış hızı ile 4.2’ye ulaşmıştır. Dünya ortalaması ise 2.73’tür. Fakültemiz öğretim üyesi/öğrenci oranı öncelikle Türkiye ortalamaları düzeyine çıkarılmalıdır. Daha ideali ise dünyanın gelişmiş ülkelerinde gördüğümüz ve eğitim-araştırma düzeyi ile paralel giden oranlara ulaşmaktır.

Cilt 23, Sayı Ek 1 (2013)