pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan şiddetin değerlendirilmesi
Tuğba Çiçek Durak, Sadiye Yolcu, Serhat Akay, Yasin Demir, Rıfat Kılıçaslan, Vermi Değerli, İsmet Parlak

Amaç: Hastanemiz sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalma durumlarını incelemeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Hastanemizde çalışan 300 sağlık çalışanına, kişisel bilgileri içeren 5 soru ve işyerinde şiddet bilgilerine ait 16 sorudan oluşan anket formu çalışanların çalışma ortam ve saatlerinde ziyaret edilerek, gönüllülük esasına göre doldurtulmuştur. Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %74’ü çalıştıkları bölümde daha önce şiddete maruz kaldığı, son 1 yılda şiddete maruz kalma oranının ise %73 olduğu, acil servis çalışanlarının %94.4’ünün son 1 yılda şiddete uğradığı, şiddetin %69.7’sinin sözel şiddet şeklinde olduğu ve acil servislerde daha çok gerçekleştiği, şiddetin %53.2 oranında 16:00-24:00 saatleri arasında gerçekleştiği, şiddet esnasında %95.6 oranında herhangi bir cisim kullanılmadığı, şiddet sonrası sağlık çalışanların %95.9’unun yara almadığı, %41.0’ının güvenlik görevlisi çağırma şeklinde tepki verdiği, %68’inin mesleki performans kaybı yaşadığı, %85.6’sının şiddeti adli birimlere bildirmediği ve %67.9’unun gerekçe olarak adli yargılama sürecinin uzun olmasını gösterdiği belirlendi. Sonuç: Toplumda giderek yaygınlaşan şiddet sağlık sektörünü de ciddi şekilde etkilemiştir. Sağlık işyerinde şiddeti engellemek için gerekli yasal, idari, toplumsal önlemlerin alınması ve toplumsal farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Cilt 24, Sayı 4 (2014)