pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Beta-talasemi major komplikasyonu olarak gelişen diabetes mellitus ve hipoparatiroidi
Ruhuşen Kutlu, Mustafa Kulaksızoğlu, Ayşe Özlem Kılıçaslan

Beta-talasemi major ilk defa Cooley ve Lee tarafından tanımlanmış olup, β-globin zincir sentezinde azalma ile giden, resesif karakterli bir hemoglobin bozukluğudur. Homozigot olgular düzenli kan transfüzyonu gerektiren ağır anemi ile seyreder. Şelasyon ve transfüzyon tedavisi kombinasyonu yaşam beklentisini 40-50’li yaşlara kadar dramatik olarak uzatır. Diğer yandan sık kan transfüzyonları vücutta fazla demir birikimine yol açarak hipogonadizm, diabetes mellitus, hipotiroid, hipoparatiroid ve diğer endokrin bozukluklara neden olabilir. Bu yazıda talasemi major komplikasyonu olarak diabetes mellitus ve hipoparatiroidi gelişen bir olgu sunumu takdim edilmiştir.

Cilt 24, Sayı 4 (2014)