pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Türk Kadınlarında Metabolik Sendromu Öngörmede Antropometrik Ölçümlerin Etkinliği ve Kesim Noktaları
Sultan Keskin Demircan, Fatma Kaplan Efe, Ömer Dönderici, Fatma Gülden
Amaç: Metabolik sendromun (MS) öngörülmesinde, Türk kadın toplumu için uygun olan antropometrik yöntemlerin ve kesim noktalarının incelenmesi. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan 202 bayan hastada bel çevresi (BÇ), bel/kalça oranı (BKO), beden kitle indeksi (BKİ), kol çevresi (KÇ), kalipırla cilt kalınlığı toplamı (CKT), biyoelektrik impedans ile vücut yağ yüzdesi (VYY) ve yağsız vücut kitlesi (FFM) ölçüldü. Kan şekeri, lipit düzeyi ve kan basıncı ölçüldü. Antropometrik ölçümleri dışlayarak iki farklı MS tanımı yaptık. İlk tanımlamada yüksek trigliserit (TG) ve düşük HDL ayrı kriterlerdi, ikinci tanımlamada yüksek TG ve/veya düşük HDL ve/veya TG/HDL≥3 sahip olmak tek bir kriter olarak tanımlandı. Yüksek TG, düşük HDL, disglisemi ve hipertansiyondan üç veya daha fazlasını karşılayanları tespit etmede antropometrik ölçümlerin etkinlik, duyarlılık, özgüllüklerini tespit etmede ROC analizi ile değerlendirildi.
 
Bulgular: MS parametrelerinden disglisemi, düşük HDL, yüksek trigliserit ve hipertansiyon kriterlerinden üç veya daha fazlasını saptamada antropometrik ölçümler kıyaslandığında, BKİ, BÇ, VYY, BKO ve KÇ anlamlı bulundu (p<0.0001), CKT da anlamlı idi (p=0.001). FFM anlamsızdı (p= 0.337). MS’ u öngörmede BKİ, BÇ ve BKO için kesim noktaları 27.7 kg/m2, 92.5 cm, 0.86 bulundu.  Düşük HDL ve/veya yüksek trigliserit ve/veya trigliserit/HDL≥3  tek kriter olarak dislipidemiyi tanımladığında; dislipidemi, disglisemi ve hipertansiyon kriterlerinden iki veya üçünü karşılayanları öngörmedeki kesim noktaları benzer şekilde 27.8 kg/m2, 92.5 cm, 0.86 bulundu. 
 
Sonuç: MS’ u öngörmede BKİ, BKO, VYY ve BÇ, CKT ve KÇ’ den daha değerli olmakla birlikte birbirine anlamlı üstünlüğü yoktu. Ancak %95 duyarlılıkla öngördürücü kesim noktaları, batılı toplumların hayli üstündeydi.
Cilt 27, Sayı 3 (2017)