pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Konya il merkezinde hizmet veren iki hastanenin tiroidektomi endikasyonlarının değerlendirilmesi
Mehmet Ali Eryılmaz, Ömer Karahan, Kemal Arslan, Serden Ay, Barış Sevinç

Amaç: Konya İl Merkezindeki iki farklı hastanenin Tiroidektomi uygulamalarını, endikasyonları bakımından karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Ocak 2007 ile Aralık 2008 tarihleri arasında Konya’da farklı iki (A ve B hastaneleri) hastanede tiroidektomi ameliyatı geçiren hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cins, tiroit fonksiyon testleri (TFT), tiroit ultrasonografi (USG) bulguları, yapıldıysa tiroit ince iğne aspirasyon biyopsileri (İİAB) raporları ve tiroit ameliyat raporları bulunanlar çalışmaya alındı. İki hastanenin tiroidektomi ameliyatı yapılan hastaları ameliyat endikasyonları ve malignite tespiti bakımından birbiriyle karşılaştırıldı. Bulgular: İki yıllık süre içinde A hastanesinde 60, B hastanesinde 223 hastaya tiroidektomi ameliyatı yapılmıştı. Hastaların yaş ortalaması sırasıyla 53 (38-69), 49 (28-72) idi.  İki guruptaki vakalar cins, yaş ve dominant nodül çapları bakımından benzerdi.  A hastanesinde tiroidektomi kararında klinik, USG ve İİAB ile belirlenen malignite riski öne çıkarken, B hastanesinde ise palpable nodül varlığı, USG’ de nodülün 1 cm den büyük olması ve USG ile malignite şüphesi tespit edilmiş olması yeterli idi. A hastanesinde basit nodüler guatrlı 53 hastanın 19 unda (% 35.8) İİAB yapılmıştı. B hastanesinde hiç bir hastaya İİAB yapılmamıştı. A hastanesinde genel malignite oranı % 25, B hastanesinde ise % 13 idi (p=0.028). Sonuç: Nodüler guatrlarda, klinik, US ve İİAB’ nin birlikte kullanımı ile malignite riski daha iyi belirlenebilir. Ameliyat veya takip kararı buna göre verilmelidir.

 

Cilt 22, Sayı 2 (2012)