pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Testiküler kitlenin nadir sebebi: Fıtık eşliğinde paratestiküler liposarkom
Mehmet Kaynar, Murat Akand, Murat Gül, Serdar Göktaş

Yumuşak dokunun sık gözlenen tümörü olan liposarkomun paratestiküler yerleşimi oldukça nadir görülmektedir. Sıklıkla ekstraperitoneal yağ dokusundan köken alan bu tümörler distale doğru korda ait yağ dokusuyla devam etmektedir. Tanı; genellikle operasyon sırasında şüphe üzerine histopatolojik değerlendirme ile konur. Bu yazıda testiküler kitle nedeni ile opere edilen paratestiküler liposarkom ve beraberinde inguinal hernisi olan olgu sunulmuştur.

Cilt 25, Sayı 2 (2015)