pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA VE HELİKOBAKTER PİLORİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
METİN TRABZON, H. HALDUN EMİROĞLU, MUSTAFA KÖSECİK, M. MANSUR TATLI, CENGİZ YAVUZ

Amaç: Üst gastrointestinal kanamalı çocuklarda Helikobakter pilori pozitifliğinin araştırılması. Yöntem: Çalışmaya alınan üst gastrointestinal kanamalı 19 çocuğa endoskopi uygulandı, histolojik, serolojik yöntemlerle ve üreaz testi ile Helikobakter pilorinin varlığı araştırıldı. Bulgular: 19 olgudan 10'unda (% 53) Helikobakter pilori bulundu. Endoskopik olarak duodenal ülser saptanan olguların % 66.0'sında Helikobakter pilori pozitif idi. Sonuç: Üst gastrointestinal kanama ile gelen olguların % 53'ünde Helikobakter pilori bulunması, bu hastalarda Helikobakter pilori pozitifliğinin araştırılması ve bulunduğunda tedavi edilmesi gerektiğini düşündürmektedir. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)