pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Cantrell pentalojisi
Tuncay Yüce, Seda Şahin Aker, Erkan Kalafat, Acar Koç

Cantrel pentalojisi nadir görülen bir sendromdur. Gelişen teknoloji ile birlikte son yıllarda erken haftalarda tanı konabilmektedir. Tanı konulan hastalarda gebeliğin sonlandırılması önerilmekte ve bir çok hastada terminasyon uygulanmaktadır. Ancak nadiren de olsa aile terminasyon seçeneğini kabul etmediğinden dolayı terme ulaşan fetuslar görülmektedir. Bizim vakamız da terme kadar ulaşan ve doğum esnasında kaybedilen bir Cantrel pentalojisi vakasıdır.

Cilt 25, Sayı 3 (2015)