pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SPORCULARDA VE SEDANTERLERDE SERUM ALBÜMİN, ÜRİK ASİT, KALSİYUM, FOSFOR DÜZEYLERİ
GÜNFER TURGUT, OSMAN GENÇ, BÜNYAMİN KAPTANOĞLU

Amaç: Bu çalışmada düzenli egzersiz yapan sporcular ile sedanterler arasında serum albümin, ürik asit, kalsiyum (Ca+2) ve inorganik fosfor düzeyleri açısından fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma son üç yıldır düzenli olarak egzersiz yapan ve haftada en az 3 gün olmak üzere son 3 ay süresince art arda ikiden fazla günü egzersiz yapmadan geçirmeyen 18-23 yaş grubundaki 13 erkek ve 12 kız (sporcu grubuna) ve aynı yaş grubunda ve sporcu grubu ile benzer vücut kütlesine sahip 13 erkek ve 12 kız sedanter (kontrol grubu) üzerinde yapıldı. Serum albümin, ürik asit, iyonize kalsiyum (Ca+2) ve inorganik fosfor seviyeleri saptandı. Bulgular Student'ın t testi ile değerlendirildi. Bulgular: Kızlarda serum Ca+2 düzeyleri sporcu grubunda sedanter gruba göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Ölçümü yapılan diğer parametreler için ise anlamlı fark yoktu. Sonuç: Kız sporcularda serum kalsiyum düzeylerinin sedanterlere göre daha düşük olması sporcuların düşük vücut kütlesini sağlamak için besin alımlarını sınırlayıp yeterli kalsiyum almamasına bağlı olabilir. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)