pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MENİNGOKOK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
FARUK ÖKTEM, ALİ AYATA, HASAN ÇETİN, AHMET RIFAT ÖRMECİ

Amaç: Bu çalışmada meningokok hastalığı tanısı alan vakaların epidemiyolojik ve prognostik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Yöntem: 1992-1996 yılları arasında meningokok hastalığı tanısı ile bakım ve tedavi gören, 3 ay-12 yıl arasındaki 36 olgunun hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular: Olguların 19'u erkek, 17'si kız çocuğu olup, % 69'u beş yaşından küçüktü. Başvuruların % 78'inin ilkbahar ve kış aylarında yapıldığı belirlendi. Yedi olgu (% 19.4) kaybedilmiş ve ölümler bir olgu dışında başvurunun ilk 24 saatinde olmuştu. Bilinç bulanıklığı, yaygın-ilerleyici döküntüler, hipotansiyon ve trombositopeni varlığı ile yüksek ateş ve lökositoz olmamasının mortaliteyi artırdığı belirlendi. Sonuç: Ölüm oranını artıran bu faktörlerin bilinmesi yüksek riskli hastaların belirlenmesini ve sonuçların daha iyi olmasını sağlayabilir. 

Cilt 8, Sayı 2 (1998)